Om vår klubb

 

För närvarande har klubben 26 medlemmar. Sex av dessa är kvinnor.

Klubbens nuvarande mål är att öka antalet medlemmar till 40 stycken.

Som medlem i Lions har man inte bara möjlighet att hjälpa nödlidande medmänniskor utan också tillfälle att knyta nya vänskapskontakter och utveckla sina ledarfärdigheter.

Lions Falkenberg är en del av Lions International och arbetar enligt Lions Syften och Etik. Det är en väl fungerande Lionsklubb som varje år visar ett bra resultat i sin strävan att hjälpa de som lever under andra förhållanden än vi själva.

Klubbens huvudmål är att genom olika former av aktiviteter samla in bidrag från allmänhet och företag.

Bidragen användes till att främja samhällsnyttig verksamhet av humanitär, social och kulturell art.

Händelser i närtid

Inga evenemang

Vad tycker du?

Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?