Klubbens historia

Här berättar vi lite om vår klubbs uppkomst.

 

Lion Club Falkenberg bildades på Grand Hotell i Falkenberg den 20 januari 1954 av 22 beslutsamma och medvetna herrar.

Lions International representerades av Rådssekreterare Hadar Wahrenby, Stockholm.

initiativtagare var Harald Strindberg Lions Club i Halmstad som var zonordförande detta år.

Klockan 20.36 klubbade Harald Strindberg beslutet att Falkenberg skulle få en Lions Club.

 

Två av våra medlemmar – Arne Malmgren och Sven-Arne Svensson - var med redan vid starten 1954. Nu är båda avlidna.

 

Så här sa Arne och Sven-Arne när de blev intervjuade inför 40-års jubileet:

 

Arne Malmgren berättar:

-          Jag tyckte om föreningsliv och jag hade blivit tillfrågad om jag ville gå med i Rotary. Det ville jag i och för sig gärna, men vid eftertanke kom jag på att jag skulle bli allra yngst. Rotarianerna var ju herrar som jag sa ”farbror” till. Det hade nog inte varit lätt att känna sig hemma där för en 28-åring.  Det behövdes verkligen något för den yngre generationen.

 

Eftersom klubben i Halmstad är en av landets äldsta fanns det förebilder i närheten, och Arne Malmgren var inte ensam om att nappa på inbjudan till Grand den 20 januari för att bilda en Lions klubb i Falkenberg. 22 personer kom till mötet och 16 av dem blev stiftelsemedlemmar, bl.a. Arne Malmgren. Den 15 mars samma år blev Sven-Arne Svensson medlem tillsammans med 7 andra.

 

En av de stora skillnaderna mellan då och nu är det geografiska perspektivet. Det var främst på det lokala planet kubben hade sin hjälpverksamhet på den tiden. Även nu ger Lions pengar till projekt på hemmaplan, men det internationella åtagandet har vuxit med åren.

 

-          Aldrig kunde vi ana att det skulle bli ett sådant gränslöst utbyte med andra länder och att Lions skulle bli så stort tycker veteranerna. För 40 år sedan var världen inte så stor.

-          På sätt och vis hade vi väl skygglappar på oss, säger Arne Malmgren. Jag tror det var Bangladesh som blev det första stora internationella insamlingsmålet, och sedan engagerade sig Lions mycket i Indien där vi hjälpte till att bekosta borrning av brunnar.

Händelser i närtid

Inga evenemang

Vad tycker du?

Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?