De pengar vi samlar in går oavkortat till hjälpverksamhet. "Allt går fram" det vill säga hela nettot av vår insamling går till våra hjälpinsatser. Vi gör inte några avdrag för administrativa kostnader för, alla sådana kostnader täcks av våra medlemsavgifter. LIONS är unikt i detta hänseende.

Nedan kan se hur mycket och till vad vi betalat ut pengar genom åren.

Lions hos Handikappidrotten

Foto Christer Centerhed

 

Christer Centerhed, Gert Persson och LP Per-Olof Weréen besökte Falkenbergs Handikappidrott och överlämnade ett bidrag som en liten uppmuntran i återuppbyggnadsarbetet efter den tragiska branden i Tångaskolan där både deras kontor och träningslokaler brandskadades svårt. Vi träffade verksamhetsledare Bengt Johansson och kassör Jonny Larsson i deras tillfälliga kontor i Föreningsrådets lokaler på Sandgatan.

- Vi förlorade nästan allt i branden. Priser, redskap, tävlingsdräkter m.m. Det enda som vi lyckades rädda var innehållet i den brandskadade datorn. Handikappidrotten försöker nu tills vidare bedriva viss verksamhet i lånade lokaler och med lånade idrottsredskap som andra föreningar runt om i Halland generöst har erbjudit oss, säger Bengt Johansson.

Händelser i närtid

Inga evenemang

Vad tycker du?

Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?