Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?


Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?
Man skall lägga tyngdpunkten på lokal hjälpverksamhet.
54  47%
Man skall lägga tyngdpunkten där den behövs mest för tillfället.
28  24.3%
Alla är lika viktiga.
14  12.2%
Man skall lägga tyngdpunkten på internationell hjälpverksamhet.
9  7.8%
Man skall lägga tyngdpunkten på nationell hjälpverksamhet.
7  6.1%
Vet inte / Ingen åsikt.
3  2.6%

Antal röster  :  115
Första rösten  :  2011-01-25 14:43
Senaste rösten  :  2018-12-15 02:50

Händelser i närtid

Inga evenemang

Vad tycker du?

Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?