Tre nya medlemmar

 

 

Verksamhetsåret 2014-2015 inleddes med att tre nya medlemmar anslöt sig till Lionsgemenskapen. Från vänster Bengt Johansson, Anders Agrim, och Janne Berglund. Mycket välkomna!