Första Röda Fjädern 1965

Spåren efter Röda Fjäderninsamlingen 1965 finns fortfarande kvar i Falkenberg.

 

Läs mer