Nicaragua

 

Finfrämmande

 

Ögonsjuksköterska Annika Lindberg besökte vårt medlemsmöte 12-10-18 och berättade om sin resa till Nicaragua där hon delade ut glasögon till behövande. Glasögon som bla Lions varit med om att samla in.

 

Läs mer på www.visionforall.org

 

Foto: Jan Ljungström